TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA PROMOȚIA „CÂȘTIGĂ O EXCURSIE PENTRU DOI ÎN PALMA DE MALLORCA”

1. Organizatorul promoției

Organizatorul promoției “Câștigă excursie pentru doi în Palma de Mallorca” („Promoția“) este societatea “Colibra” EOOD, cu sediul în Bulgaria, Sofia, str. „Tinteava“ 15-17, identificată prin C.U.I.: BG205935024.

2. Locul desfășurării promoției

Promoția este organizată și se va desfășura pe teritoriul Republicii România prin site-ul https://colibra.io/, folosind rețeaua socială Facebook și software-ul pentru comunicare chat automată cu clienți – Manychat.com

3. Durata promoției

Promoția startează pe data de 15 ianuarie, anul 2020, și continuă până la orele 24:00 din data de 31 ianuarie, anul 2020.

4. Condiții de participare la promoție

Fiecare client care dorește să participe la promoție trebuie să fi îndeplinit condițiile de participare la tombolă, și anume:

1/ să declare participarea la jocul care se va desfășura pe pagina de facebook Colibra.ro, în perioada 15.01.2020 – 31.01.2020.

2/ în caz de participare, participantul primește 1/un/ punct, cu care participă la tombolă, iar fiecare punct suplimentar joacă rolul unui bilet suplimentar pentru a participa la joc.

3/ să mărească numărul punctelor sale acumulate, participantul va primi un mesaj personal de la pagina de facebook Colibra.ro, în care:

– participantul va putea câștiga puncte suplimentare invitând alți prieteni de-ai săi să se alăture jocului;

– pentru fiecare prieten invitat care se alătură jocului, participantul primește 1 /un/ punct suplimentar, care se adaugă la activul său;

– participantul va putea câștiga puncte suplimentare prin instalarea aplicației mobile Colibra pe telefonul său personal;

– dacă instalarea aplicației mobile Colibra este realizată cu succes, participantul primește 10 / zece / puncte suplimentare, care se adaugă la activul său;

– după câștigarea a 5 / cinci / puncte, participantului i se oferă posibilitatea de a-și înmulți punctele acumulate într-o perioadă de timp de 2 / două / ore, iar condiția este ca participantul să invite 5 / cinci / dintre prietenii săi, care să se alăture jocului;

4/ să nu treacă la dezinstalarea/ștergerea aplicației Colibra de pe telefonul său mobil și să nu folosească alte tipuri de software digital pentru a manipula acumularea de puncte în timpul jocului. Dacă participantul câștigător la tombolă a dezinstalat / șters aplicația Colibra de pe telefonul său mobil sau a folosit practici necinstite de joc, el își pierde dreptul de a beneficia de premiul câștigat.

5/ tragerea la sorți a câștigătorului va avea loc pe data de 31 ianuarie 2020, urmând să fie trași la sorți și doi câștigători de rezervă. Numele câștigătorului și numele câștigătorilor de rezervă vor fi publicate pe pagina de Facebook a Colibra.de, pe data de 31 ianuarie 2020.

5. Caracteristici:

1/ participarea la joc este codiționată de instalarea aplicației mobile Colibra pe teritoriul Republicii România. Jocul este valabil doar pentru perioada 15.01.2020 – 31.01.2020.

2/ în perioada jocului 15.01.2020 – 31.01.2020, un participant poate să participe la joc cu atâtea puncte, cât ar dori să acumuleze singur cu ajutorul posibilităților tehnice puse la dispoziție de Colibra.ro.

3/ prin efectuarea acestor activități, participantul își exprimă acordul cu Termenii și condițiile generale ale jocului.

4/ Realizarea premiului va fi posibilă după o rezervare prealabilă a unui hotel din orașul- stațiune Palma de Mallorca, ales de organizator, cu condiție că rezervarea nu poate fi utilizată în perioadele sărbătorilor oficiale și naționale.

5 / Sistemul de puncte: Fiecare punct suplimentar este considerat drept o participare suplimentară la tombolă; cu cât punctele unui participant sunt mai multe, cu atât sunt mai multe șansele acestuia de a fi ales câștigător.

6. Fondul de premiere:

Fondul de premiere a promoției “Câștigă o excursie pentru doi în Palma de Mallorca” reprezintă 7 nopți All-inclusive pentru două persoane într-un hotel de 5 * (5 stele) ales de organizator , inclusiv bilete de avion (dus-întors) pentru două persoane, valabile pentru destinația respectivă. Câștigătorul își va primi premiul NUMAI după legitimare print-un document de identitate și după verificarea modului de îndeplinire corectă și legitimă a condițiilor de joc din perioada 15.01.2020 – 31.01.2020.

7. Criterii de participare la joc

Au dreptul să participe la joc toți cei care au îndeplinit condițiile punctului 4 și care au vârstă de peste 18 ani. În promoția “Câștigă o excursie pentru doi în Palma de Mallorca” nu au dreptul să participe angajații societății „Colibra“ EOOD, angajații societăților comerciale partenere, precum și membrii familiilor acestora.

8. Primirea premiului. Cedarea premiului. Nefolosirea premiului. Sistemul de punctare și câștigarea premiului.

Sistemul de punctare: Fiecare punct suplimentar echivalează cu participarea suplimentară la tombolă, iar cu cât sunt mai multe punctele acumulate de participant, cu atât sunt mai mari șansele acestuia de a fi ales câștigător.

Câștigătorul nu are dreptul să cedeze premiul său unor terțe persoane, precum și să solicite contravaloarea în bani a premiului.

Premiul nerevendicat în termen de 5 zile lucrătoare, începând cu ziua în care a fost anunțat câștigătorul, va fi acordat câștigătorului de rezervă tras la sorți.

Organizatorul nu este responsabil dacă câștigătorul este împiedicat, din motive independente de Organizator, să primească și / sau să realizeze premiul câștigat. Dacă câștigătorul nu oferă dovada îndeplinirii condițiilor de joc, el pierde dreptul de a primi premiul său, deoarece nu a îndeplinit cerințele punctului 4 din Termenii și condițiile generale. În acest caz, dreptul de a primi premiul trece la primul câștigător de rezervă tras la sorți. În condiții analogice premiul ar putea fi acordat și celui de al doilea și al treilea câștigător de rezervă. Pentru câștigătorii de rezervă sunt valabile aceleași termene și condiții de alocare a premiului.

9. Publicitate

Toți participanții la joc acordă Organizatorului dreptul de a folosi datele lor personale, să-i fotografieze și să-i publice fotografiile, după propriile sale considerente, în scopul popularizării promoției.

10. Protecția datelor personale

Organizatorul promoției , societatea „Colibra“ EOOD, prelucrează și păstrează datele cu caracter personal, care îi sunt puse la dispoziție, în conformitate cu Legea privind protecția datelor personale și în conformitate cu normele aplicabile ale legislației naționale, folosindu-le în informațiile dedicate participanților la viitoarele activități de promoții organizate de societatea „Colibra“ EOOD, pentru toate acestea fiind necesar acordul explicit al participanților, exprimat prin acceptarea acestor termeni și condiții generale.

Fiecare participant are dreptul în orice moment să solicite în fața organizatorului ștergerea, corectarea sau blocarea datelor sale personale, adresând cererea sa în scris poștei electronice a organizatorului: office@colibra.bg

11. Termeni și condiții generale

Prin participarea sa la jocul “Câștigă o excursie pentru doi în Palma de Mallorca” participanții acceptă să respecte condițiile și dispozițiile regulilor generale descrise mai sus.

Organizatorul jocului își rezervă dreptul de a completa sau modifica clauzele acestor Termeni și condiții generale, completările și modificările respective urmând să intre în vigoare de la data la care au fost publicate în pagina internet menționată mai sus. Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda desfășurarea promoției în orice moment. În caz de litigii, deciziile finale vor fi luate de Organizator.

Subsemnatul Ivan Tamburagiev, certific corectitudinea traducerii efectuate de mine din limba bulgară în limba română a documentului atașat: Termeni și condiții generale de participare la un joc de promoție.Textul tradus este cuprins în 7 pagini.

Traducător: Tamburagiev